מקורות


רשימת מקורות על מושב בן-שמן הישן וסביבתו

 
פרקי ההסטוריה מבוססים על מסמכים ועדויות אך גם על מקורות רבים שבהם השתמשתי. רשימת הספרים והמאמרים מופיעה כאן כפי שעליה להופיע בכל עבודה סמינריונית באוניברסיטה. מקווה שהיא תשרת את הכותבים על בן-שמן, אשמח אם אחד מן הצאצאים של המשפחות ימשיך את המחקר ויוליך אותו לכיוונים שונים אשמח לעזור בכך.  

1.    מרטון שרגא,  הפרק "בן-שמן - ראשית החקלאות המודרנית"

                         בתוך הספר  "אגן נחל אילון המערבי"  

                         הוצאת הקיבוץ המאוחד, תש"ל. עמ' 143-155.

 

2. נאור מ. וגלעדי ד., "כפר הנוער בן-שמן 70 שנה", בן-שמן תשנ"ז 1977.

 

3. לסקוב שולמית, "האיש  שהקים כפרי נוער"  מאמר בתוך "עת-מול"

                            עתון לתולדות א"י ועם ישראל, גליון מס'5 אייר תשל"ו

                            - מאי 1976, עמ' 16-18.

 

4.  ענר זאב,עורך, "סיפורי בתים " סיפורם של שבעים בתים בתולדות

                          ההתישבות.  הוצאת אורבך בע"מ ומשרד הבטחון, ת"א

                          1988.

 

5. קדר ב"ז,  "מבט ועוד מבט על ארץ-ישראל" - תצלומי-אוויר מימי מלחמת

                    הראשונה מול תצלומים בני זמננו.  הוצאת יד יצחק בן צבי,

                    משרד הבטחון ההוצאה לאור תשנ"ב - 1991.

 

6. ביין אלכס, "תולדות ההתיישבות הציונית מתקופת הרצל ועד ימינו"

                     הוצאת מסדה ר"ג 1976.

 

7. נאור מרדכי, "ספר העליות" הוצאת משרד הבטחון.

 

8. גבתי חיים, "מאה שנות התיישבות"  הוצאת הקבוץ המאוחד תשמ"א.

 

9.שילה מרגלית, "נסיונות בהתיישבות המשרד הארצישראלי 1908 1914- "

                         הוצאת יד יצחק בן-צבי ירושלים תשמ"ח.

 

10. "ניסויים במרחב - פרקים בגיאוגרפיה ישובית "  האוניברסיטה הפתוחה

       1996.

 

11. סטמפלר ש.-עורך, "הישוב בעת החדשה-ציוני דרך בטרם מדינה"

                         הפרק על "יצחק וילקנסקי (וולקני) - ממניחי הייסוד של

                         חקלאות יהודית מודרנית בא"י "  נכתב ע"י ישראל קולת.

                         הוצאת משרד הבטחון 1983.

 

12. ספרי עדות, עורכים שונים, "אנשי העלייה השניה" - 6 כרכים.

 

 

13. ירושלים סגל, זכרונות "ירושלים בתל-אביב" מספר הוצאות שונות

                                       ירושלים  1993. בעיקר הפרק על הגדוד העברי.

 

14. שילוני צבי, "הקרן הקיימת לישראל וההתיישבות הציונית 1903 1914"

                    הוצאת יד יצחק בן-צבי ירושלים 1990 עמ' 282-260 .

 

15. נאמן פנחס, "בן-שמן"  הוצאת קפת-הספר, תמוז תרפ"ט(1929) תל-אביב.

 

16. אפטר יעקב, "משקינו החקלאיים בא"י" ,  נדפס ב"הפועל הצעיר" יפו,

                        תרפ"א  (1921)

 

17.בן-ברק בתיה, "בן-שמן" מאמר בתוך "תלמים" ס"ה-ס"ו,ניסן-אייר תש"ו

                         עמ' 37-36.

 

18.יפה אליעזר, "יסוד מושבי העובדים" , יפו תרע"ט, הוצאת הועד המרכזי

                       של מפלגת "הפועל הצעיר".  נדפס מחדש: "פרקי הפועל

                       הצעיר"  כרך ח', וכן בירחון לתנועת המושבים "תלמים",

                       גל' ל"ב (ס"ז) כסלו-טבת תש"ג. הגליון  כולו מוקדש לזכרו של

                       אליעזר יפה.

19.תלמי מנחם, "בקו האש ישובים במערכה תשח" תש"ט,  הוצאת מ. ניומן

                       תל אביב תש"י

20.ולנר אלתר, "חמושים לפני המחנה סיפורה של פלוגה דתית , הוצאת

                     משרד הביטחון  תשמ"ה 1984.

21.                 "חטיבת גבעתי במלחמת הקוממיות"

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה